Special Services SecurityAll

SecurityAll

SecurityAll is een dienst die naadloos aansluit bij de getroffen beveiligingsmaatregelen in een pand. Als de installatie van een SecurityAll-klant alarm slaat, wordt de melding behandeld door een aparte afdeling binnen de SMC Alarmcentrale.

De centralisten op deze afdeling kennen alle SecurityAll-klanten en hun specifieke wensen. Als SecurityAll-klant bepaalt u (vooraf) namelijk zelf welke acties moeten plaatsvinden bij een melding.

Mocht een alarmmelding voorkomen, dan kunt u de praktische afhandeling overlaten aan SMC. De afhandeling kan variëren van het in veiligheid brengen van huisdieren tot het laten herstellen van eventuele schade en/of het treffen van schadebeperkende maatregelen.

SecurityAll Company en SecurityAll VIP
De bewaking van bedrijfspanden vraagt over het algemeen om een andere benadering dan de bewaking van particuliere panden. Daarom heeft SMC twee speciale diensten:

Beide diensten worden in nauw overleg met u op maat aangeboden.