AlarmCentrale Opties Actieve controle op in- en uitschakeltijden

Actieve controle op in- en uitschakeltijden

Schakeltijd wil zeggen, de tijd dat u uw installatie in- of uitschakelt. Men spreekt daarom van in- en uitschakeltijden. Er zijn twee manieren om schakeltijden te bewaken. SMC kent passieve en actieve schakeltijdbewaking. Passieve schakeltijdbewaking wil zeggen dat de schakeling van uw systeem geregistreerd wordt, maar dat geen actie ondernomen wordt. De registratie van schakeltijden heeft als doel om naderhand te kunnen controleren of in een bepaalde situatie de alrminstallatie stond in- of uitgeschakeld.

Het laat zich raden dat slechts de registratie van schakelingen in het algemeen niet voldoende is. Het is immers van belang om er zeker van te zijn dat uw alarminstallatie al dan niet ingeschakeld is. SMC kan zorgen voor deze zekerheid door middel van actieve in- en uitschakeltijdbewaking.

Actieve schakeltijdbewaking houdt het volgende in:

- U geeft de tijd op wanneer u uw alarminstallatie uitschakelt.

- U geeft de tijd op wanneer u uw alarminstallatie inschakelt.

- Deze tijden worden bij SMC in de computer ingevoerd.

Wanneer geschakeld wordt op een afwijkend tijdstip, wordt na 15 minuten een alarmmelding gegenereerd. Dit houdt in dat SMC actie gaat ondernemen. Het actiepatroon is, al naar gelang de wensen van de klant, doorgaans het volgend:

- SMC belt het pand met de boodschap dat een afwijking is gebleken in het       schakelpatroon.

- Daarnaast vraagt men de naam van de persoon die geschakeld heeft, of juist geschakeld heeft, zijn code en de afwijkende schakeltijd.

- Wanneer het pand geen gehoor geeft zullen de waarschuwingsadressen worden geinformeerd.

- Alle handelingen worden geregistreerd en desgewenst gerapporteerd.

Deze manier van handelen biedt u de onderstaande voordelen.

-De zekerheid over de inschakeling van uw alarminstallatie.

-De registratie overwerk en toegangscontrole.