National Quick Response

National Quick Response wordt ingezet bij alarmen van persoonsalarmeringssystemen. Alleenwerkers, buitensporters, ouderen of mensen met een beperking leggen in geval van nood contact met SMC door het indrukken van een knop op het persoonsalarmeringssysteem. De centralist stuurt opvolging ter plaatse of overlegt door middel van een spreek/luisterverbinding met de drager van het systeem wat er aan de hand is en welke actie er genomen dient te worden.

Snelle alarmopvolging

Op basis van de locatie waar de alarmering vandaan komt wordt de dichtstbijzijnde beveiligingspartner aangestuurd. Dit kan dus per alarm een andere partner zijn. Dit kan een enorme tijdwinst opleveren!

  1. Ja, ik wil graag teruggebeld worden door een medewerker over National Quick Response.