E-Finder

SMC is sinds jaar en dag een van de meest toonaangevende particuliere alarmcentrales van Nederland. Wij zijn constant op zoek naar producten en diensten die uw leven gemakkelijker én veiliger maken! De E-Finder sluit naadloos aan op dit principe.

Vindassistentie

Via de E-Finder-app kunt u contact met ons leggen als u assistentie wenst bij het terugvinden van uw E-Finder. De centralist stemt met u af hoe de inzet van de surveillant eruit gaat zien en hoe een en ander afgehandeld gaat worden. Denk hierbij aan het veiligstellen, terugbezorgen, enzovoorts, van de E-Finder.

National Quick Response

De vindassistentie wordt verzorgd door onze dienst National Quick Response. National Quick Response is een uniek alarmopvolgingsconcept. Meer dan 90 regionale partners verzorgen samen de alarmopvolging door heel Nederland. De National Quick Response surveillanten zijn op basis van o.a. hun GPS-positie te traceren door onze centralisten. De centralist weet daardoor welke surveillant het dichtst in de buurt van de gezochte E-Finder is en stuurt hem ter plaatste.

Welke producten zijn geschikt voor opvolging?

Ieder object waar een E-Finder in past, is in principe geschikt voor opvolging door National Quick Response. Denkt u daarbij aan uw auto,caravan of boot.

Twijfelen wij over de legaliteit van de wijze waarop de E-Finder is ingezet en/of de haalbaarheid van de inzet, dan behoudt SMC zich het recht voor om van opvolging af te zien.

Voorwaarden inzet National Quick Response

Zoals u begrijpt zijn er aan een inzet van National Quick Response kosten verbonden.

  • Het tarief voor het eerste uur bedraagt € 135,00 excl. BTW (€ 163,35 incl. BTW). Dit is ook de minimale afname.
  • Voor ieder vervolgkwartier is het tarief € 35,00 excl. BTW (€ 42,35 incl. BTW).
  • U kunt op ieder moment contact opnemen met SMC om de opdracht stop te zetten via telefoonnummer 0344-678128. SMC brengt dan de kosten in rekening die tot dat moment zijn gemaakt.
  • Op de diensten van SMC zijn de Algemene Voorwaarden van SMC van toepassing.
  • SMC zal met de opdrachtgever in contact treden over verdere afwikkeling van veiliggestelde E-Finders.
  • Er kan zich een situatie voor doen dat SMC uw E-Finder niet kan veilig stellen. Bijvoorbeeld, uw E-Finder bevindt zich in het buitenland of bevindt zich in een (afgesloten) ruimte of op een terrein waar  SMC geen toegang toe heeft. Of, uw E-Finder bevindt zich op een locatie die op dat moment niet veilig wordt geacht door SMC. SMC ziet zich dan genoodzaakt om verdere actie te staken. SMC kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. SMC zal dan met u in contact treden voor verder overleg.
  • SMC voldoet aan de AVG/GDPR.