ISDN 15/20/30 en analoge kiesverbindingen

Steeds meer verouderde soorten verbindingen worden uitgefaseerd door de leveranciers. Dit heeft grote invloed op het alarmcommunicatielandschap. Wij willen uw aandacht vestigen op het stoppen van ISDN 15/20/30 en analoge verbindingen.

ISDN 15/20/30 is gestopt per 1 april 2022

KPN heeft op 1 april 2022 als eerste afscheid genomen van ISDN15/20/30. Sinds de jaren ’90 wordt ISDN veelvuldig ingezet voor de alarmtransmissie van alarmsystemen. Er zijn dan ook duizenden systemen die zonder maatregelen de gevolgen van deze uitfasering zullen ondervinden.

Welke invloed heeft dit op de doormelding van de klant?

Het is belangrijk dat klanten die gebruik maken van dergelijke lijnen voor de doormelding van het alarmsysteem tijdig worden omgezet naar een alternatieve doormelding. 

Een deel van onze infrastructuur maakt ook gebruik van deze techniek. Samen met de brancheverenigingen en de providers hebben we een oplossing gevonden, waardoor onze ontvangers de meldingen van de hierop aangesloten klanten kunnen blijven ontvangen. Hierdoor is de acute tijdsdruk van de door de providers gestelde einddatum verdwenen voor deze klanten. Deze oplossing is echter om diverse redenen niet ideaal.

Wij willen u er wel op wijzen dat, ondanks het wegvallen van deze druk, het noodzakelijk blijft dat de betreffende klanten de komende periode omgezet worden naar een type verbinding die voldoet aan de eisen van deze tijd. Zoals het er nu naar uitziet, zullen de kiesverbindingen waar deze klanten gebruik van maken de komende jaren komen te vervallen.

Problematiek analoge kiezers

De techniek achter analoge kiesverbindingen is verouderd. Een einddatum is er nog niet, maar het is onvermijdelijk dat deze verbindingen de komende jaren gaan stoppen. Tegenwoordig zijn er diverse modernere alternatieven beschikbaar.

Veel klanten maken gebruik van Internet en bellen, waarbij het telefoonverkeer via een router loopt. De lijn van het alarmsysteem naar de router is vaak een analoge lijn. De router zet het analoge signaal om naar een VOIP signaal (Voice Over IP) waarna de melding van het alarmsysteem naar de alarmcentrale wordt verzonden.

Een andere situatie is dat de lijn van het alarmsysteem die naar de alarmcentrale gaat analoog is. De infrastructuur bij de provider is in de laatste 15 jaar gefaseerd omgezet van analoog naar digitaal. Dit betekent dat de provider het analoge signaal omzet in een digitaal signaal en het vervolgens doorstuurt naar onze alarmcentrale.

In beide situaties wordt het analoge signaal omgezet. Dit kan problemen in de alarmoverdracht veroorzaken, zoals vertraging in de doormelding. We zien bijvoorbeeld regelmatig dat een inschakeling van dezelfde zone een aantal keren achter elkaar binnenkomt. Dat komt doordat de “kiss-off”, ofwel het signaal van de ontvanger dat het bericht goed is aangekomen, niet binnen de juiste tijd bij de kiezer aankomt, waardoor de kiezer het signaal opnieuw verstuurt. De meeste kiezers versturen het signaal 10 of 20 keer voordat het systeem een “Failure to Connect” (FTC) melding geeft. Deze melding staat dan vaak op het bedienpaneel van de klant. Als na enkele keren proberen het signaal toch binnenkomt, dan kan de klant dit niet zien op de display van het systeem, maar alleen in het logboek. Hierdoor zijn er vermoedelijk veel klanten (en installateurs) die geen idee hebben dat deze problematiek, soms al jaren, bij hun kiezer speelt.

Wees voorbereid!

Sinds 1 februari 2021 accepteren wij geen alarmsystemen meer die via een kiesverbinding doormelden. Zo worden problemen in de toekomst voorkomen en klanten als gevolg daarvan niet onnodig op extra kosten gejaagd.

Alternatieve doormelding

Wij vragen u met klem systemen die zich in alle bovengenoemde situaties bevinden om te bouwen naar een andere oplossing, indien mogelijk tijdens onderhoud. Wij kunnen hiervoor geschikte communicatiemodules leveren. Bovendien ondersteunen wij alle in Nederland gangbare IP-overdragers.

Heeft u vragen of wilt u advies, neemt u dan contact op met de afdeling iSupport op e-mailadres isupport@smc-alarmcentrale.nl.