Privacy Policy

Intro

Deze privacyverklaring omvat hoe de dochter- en gelieerde ondernemingen van United Technologies Corporation die onder de UTC Climate, Controls en Security rapportage unit ("CCS") vallen, informatie verzamelen en behandelen die via deze website wordt ontvangen. Bij CCS is het onze overtuiging dat u, als onze online bezoeker, het recht heeft om op de hoogte te zijn van onze praktijken met betrekking tot de informatie die we verzamelen wanneer u onze website bezoekt, waaronder het soort informatie dat wordt verzameld. De richtlijnen in dit document zijn alleen van toepassing op uw bezoek aan deze website en haar webpagina's, maar zijn niet op URL's die de gebruiker naar een ander internetdomein omleiden.

Verzamelen en gebruik van informatie

Op bepaalde delen van de website kan de gebruiker verzocht worden om een registratieformulier in te vullen. Gebruikers die zichzelf of hun producten op onze website registreren sturen we een welkomst e-mail om hun registratie te bevestigen. Geregistreerde klanten kunnen ervoor kiezen om informatie over producten, diensten, aankondigingen en speciale aanbiedingen te ontvangen. Uit respect voor de privacy van onze gebruikers bieden we ook de optie aan om niet dit soort berichten te ontvangen. Met gebruikers die persoonlijke informatie op onze site hebben ingevoerd, kan af en toe contact worden opgenomen over productaanbiedingen als zij ervoor hebben gekozen om deze informatie te ontvangen. We zullen via e-mail of telefoon met de gebruiker communiceren over het verlenen van aangevraagde diensten met betrekking tot kwesties die gerelateerd zijn aan hun eigen verzoek.

Een gebruiker heeft ook de mogelijkheid om zijn of haar producten via de website te registreren (productregistratie). Tijdens de productregistratie wordt een gebruiker gevraagd om contactgegevens (zoals naam, adres en e-mailadres) en het model- en serienummer van het product dat wordt geregistreerd te verstrekken. Er kan ook eventuele demografische informatie worden verzameld.

Een gebruiker heeft de mogelijkheid om een vraag of probleem in te dienen via de website met behulp van een klantenservice/contactformulier. De gebruiker is verplicht om naam, emailadres en contactgegevens te verstrekken, zodat we de vraag of het verzoek kunnen beantwoorden. Het klantenservice/contactformulier kan worden doorgestuurd naar onze derde dienstverlener, die CCS helpt bij het beantwoorden van vragen van klanten via onze websites.

U kunt bepaalde inhoud naar vrienden doorsturen. Om dit te doen, vragen wij u om uw naam en het e-mailadres van uw vriend op te geven. Wij gebruiken deze informatie om de inhoud door te sturen naar uw vriend.

Registratie op de site, productregistratie, handelaar worden en klantenservice/contactformulier informatie wordt verzameld door CCS. Er wordt een automatische e-mailbevestiging naar de gebruiker verstuurd wanneer hij of zij elk van deze formulieren invult.

Als u ons via de "Contact" link op deze site e-mailt, vragen wij u om informatie zoals uw naam en e-mailadres zodat wij kunnen reageren op uw vragen en opmerkingen. U kunt er ook voor kiezen om eventuele aanvullende informatie te verstrekken.

Cookies

Zoals veel bedrijven, maken we op deze website gebruik van browser cookies. Browser cookies zijn stukjes tekst die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst wanneer u bepaalde websites bezoekt. Wij gebruiken bijvoorbeeld browser cookies om erachter te komen of u ons eerder hebt bezocht, of u een nieuwe bezoeker bent en om ons te helpen bepaalde functies van de site te identificeren waarin u de meeste belangstelling kan hebben.

Browser cookies kunnen uw online-ervaring verbeteren door uw voorkeuren op te slaan terwijl u een bepaalde site bezoekt. Op de meeste browsers zal het "help"-gedeelte op de werkbalk u informeren over hoe u het accepteren van nieuwe browser cookies kunt stoppen, hoe u gewaarschuwd wordt wanneer u een nieuw browser cookie ontvangt en hoe u bestaande browser cookies kunt uitschakelen. Vergeet echter niet dat u zonder browser cookies niet altijd in staat bent om optimaal te profiteren van alle functies op onze website.

Voor iedere bezoeker van een CCS-website, herkent en slaat de webserver van CCS automatisch informatie op, zoals de combinatie van IP-adres en domeinnaam van de bezoeker en eventuele verwijzende websites. Wij gebruiken deze informatie om inzicht te krijgen in bezoekersverkeer-patronen op onze websites voor doeleinden zoals het verbeteren van de bruikbaarheid. Uw computer verstrekt deze informatie automatisch elke keer als u zich aanmeldt, tenzij u blokkeertechnologie hebt geactiveerd die beschikbaar is in bepaalde browsers.

Webbakens

Wij gebruiken IP-adressen om trends te analyseren, de site te beheren, bezoekersverkeer te traceren en om brede demografische informatie te verzamelen voor globaal gebruik. Bepaalde pagina's op onze site kunnen "webbakens" bevatten (ook wel bekend als Internettags, pixel tags en clear GIF's). Deze webbakens stellen derden ertoe in staat om informatie te verkrijgen zoals het IP-adres van de computer die de pagina met het baken heeft gedownload, de URL van de pagina waarop het baken verschijnt, de tijd waarop de pagina met het baken werd bekeken, het type van de browser waarin de pagina wordt bekeken, en de informatie in cookies die daar door derden ingezet is. We maken gebruik van logbestanden om de gegevens die worden verzameld door middel van webbakens op te slaan. CCS maakt ook gebruik van webbakens van derden voor hulp bij het beheren van online reclame. Deze webbakens worden geleverd door onze ad management partners, zoals Google Analytics en Omniture. Met deze bestanden kunnen Google Analytics en Omniture een uniek cookie op uw webbrowser herkennen, die ons op zijn beurt weer in staat stelt om te leren via welke advertenties gebruikers naar onze website komen. De cookie in uw browser kan door CCS, of door een andere adverteerder die met Google Analytics werkt geplaatst zijn. De informatie die wij zowel met cookies als met webbaken-technologie verzamelen en delen is anoniem en niet persoonlijk identificeerbaar. Het bevat niet uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Voor meer informatie over Google Analytics, inclusief informatie over hoe u zich kunt afmelden van deze technologieën, ga naar www.googleanalytics.com. Voor meer informatie over Omniture, inclusief hoe af te zien van deze technologieën, ga naar www.omniture.com.

Delen

We delen verzamelde demografische informatie met onze partners. Dit is niet gekoppeld aan enige persoonlijke informatie die een individu kan identificeren.

De door ons verzamelde persoonlijke informatie over onze websitebezoekers wordt niet door ons verkocht of op andere manieren openbaar gemaakt, zonder uw voorafgaande toestemming. We kunnen informatie die door onze bezoekers geleverd wordt, delen met dienstverleners die we hebben aangetrokken om namens ons diensten uit te voeren. Deze dienstverleners zijn contractueel uitgesloten van het gebruik of de openbaarmaking van de informatie, behalve als dat nodig is om namens ons diensten uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke eisen. Daarnaast kunnen wij informatie over u (i) openbaar maken indien wij daartoe verplicht worden door de wet of juridische processen, (ii) aan wetshandhavers of andere overheidsfunctionarissen, of (iii) wanneer wij geloven dat openbaarmaking noodzakelijk of wenselijk is om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen, of in verband met een onderzoek naar vermeende of daadwerkelijke illegale activiteiten.

Wij behouden ons het recht voor om alle informatie die wij over u hebben, over te dragen in geval we alle of een deel van onze activiteiten of activa verkopen of overdragen. Mocht een dergelijke verkoop of overdracht zich voordoen, dan zullen we redelijke inspanningen leveren om de verkrijger erop te richten om de persoonlijke informatie die u via deze website verstrekt, op een wijze te gebruiken die in overeenstemming is met deze privacyverklaring.

Links

Onze site kan links bevatten naar andere sites. Wees u ervan bewust dat CCS niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van de sites van derden. We moedigen onze gebruikers aan om op te letten wanneer zij onze site verlaten en om het privacybeleid van elke website die zij bezoeken te lezen, omdat die persoonlijk identificeerbare informatie zou kunnen verzamelen.

Enquêtes

We kunnen bezoekers van onze website af en toe vragen om online enquêtes en opiniepeilingen over hun activiteiten, attitudes en interesses in te vullen. Deze onderzoeken helpen ons om u beter te dienen en de bruikbaarheid van onze website te verbeteren. Bij het uitvoeren van deze onderzoeken kunnen wij persoonlijke gegevens zoals uw naam en emailadres of demografische informatie zoals postcode of leeftijdscategorie verzamelen. Wij bewaren geen persoonlijke informatie over u in verband met uw deelname aan een enquête, tenzij u specifiek akkoord gaat met het verstrekken van die informatie.

Aanvulling van informatie

Wij verzamelen bepaalde niet-persoonlijke informatie wanneer u deze website bezoekt. Verzamelde en niet-persoonlijke informatie heeft geen betrekking op een enkele, identificeerbare bezoeker. Het geeft ons informatie over dingen zoals hoeveel gebruikers onze website hebben bezocht en welke pagina's er bekeken zijn. Door deze informatie te verzamelen, leren we hoe we onze website het beste aan kunnen passen voor onze bezoekers. We verzamelen deze informatie door middel van "cookie"-technologie of met "webbakens", zoals hierboven uitgelegd.

Kennisgeving van wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan periodiek en zonder voorafgaande kennisgeving aan u, bijgewerkt worden om onze online informatie praktijken te weerspiegelen. We zullen een duidelijk bericht op deze website plaatsen om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in onze Privacyverklaring en we geven bovenaan de verklaring aan wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt. Wijzigingen in deze Privacyverklaring zijn effectief op het moment dat ze op deze site geplaatst worden, en door deze site te blijven gebruiken nadat er wijzigingen zijn geplaatst, geeft u aan dat u akkoord gaat en instemt met deze wijzigingen.

Overdracht van informatie naar het buitenland

We kunnen de persoonlijke informatie die we verzamelen op deze site overbrengen naar andere landen waar wij zaken doen, maar zullen dit alleen voor de hierboven beschreven doeleinden doen. Als wij uw gegevens overdragen aan andere landen, zullen wij die informatie zoals hier beschreven is beschermen, tenzij anders vereist door de wetten die van toepassing zijn in dat land.

Toestemming voor verwerking

Door het verstrekken van persoonlijke informatie aan de websites van CCS, verklaren alle gebruikers, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie, volledig begrip te hebben van en ondubbelzinnig toestemming te geven voor het verzamelen en verwerken van dergelijke gegevens in de Verenigde Staten van Amerika.

Privacy van kinderen

Deze website is niet gericht op kinderen onder de leeftijd van dertien jaar en wij verzamelen op deze site niet bewust persoonlijke informatie van kinderen onder de leeftijd van dertien jaar. Als we ons bewust worden van een geval waarin wij onopzettelijk persoonlijke informatie van een bezoeker van onder de leeftijd van dertien jaar hebben ontvangen op de site, zullen wij deze gegevens uit onze bestanden verwijderen.

Contact met ons opnemen

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Privacyverklaring of als u wilt dat wij informatie bijwerken die wij over u of uw voorkeuren hebben, neem dan contact met ons op door te klikken op de Contact link op deze site, of door te schrijven naar:

UTC Climate, Controls & Security
One Carrier Place
Farmington, CT 06032

Laatst bijgewerkt door de Intellectuele Eigendom Afdeling van CCS op 8 juni 2012
Copyright © United Technologies Corporation 2012. Alle rechten voorbehouden