Videosurveillance          

Hoog risico panden, grote terreinen, fabriekshallen; er zijn tal van objecten die regelmatig gecontroleerd moeten worden. Om vast te stellen of er geen onregelmatigheden, of alles nog loopt zoals zou moeten, enz. Dit kan prima worden uitgevoerd door een bewakingsdienst. Maar wist u dat wij dit ook via uw camerasysteem uit kunnen voeren?

Camera rondes

Video surveillance is een goede aanvulling op de beveiligingsmaatregelen die u al heeft getroffen. Op afgesproken tijdstippen maakt de centralist een virtuele ronde over uw terrein en/of in uw pand. Hier gaat een preventieve werking vanuit. Bovendien worden onregelmatigheden vaak al waargenomen voordat het alarm af gaat. Snel, efficiënt en voordelig!

  1. Ja, ik wil graag meer informatie over de mogelijkheden van Videosurveillance!